3 doanh nghiệp của tỉnh nhận Bằng khen xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Cập nhật lúc: 08:17 12/08/2019

Tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tổ chức vào sáng 2-8 tại Hà Nội, tỉnh Đắk Lắk có 3 doanh nghiệp tiêu biểu được tặng Bằng khen.

Cụ thể, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã khen thưởng 3 doanh nghiệp của tỉnh Đắk Lắk vì có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2019 gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển An Thái, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung, Công ty Cổ phần Thép Đông Nam Á.

Doanh nghiệp của tỉnh Đắk Lắk nhận Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động

Theo đánh giá của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, qua 10 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động, nhìn chung các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, Mặt trận, đoàn thể trong cả nước đã vận dụng nhiều hình thức triển khai phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn, nội dung triển khai tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, từng bước làm thay đổi hành vi và nhận thức trong xã hội về ưu tiên sử dụng hàng hoá Việt Nam. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã đi vào chiều sâu, tạo được sự quan tâm, hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp, địa phương và có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc lựa chọn, tiêu dùng hàng Việt; giúp doanh nghiệp nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, không ngừng cải tiến và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới quy trình sản xuất, quản lý nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng, bảo đảm sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa, đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng.

Hội nghị cũng đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những kinh nghiệm cũng như hạn chế cần khắc phục và xác định nhiệm vụ, phương hướng thực hiện Cuộc vận động trong thời gian tới. Tại hội nghị, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tặng thưởng cho 82 tập thể và 147 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2019.

Nguồn Báo Đak Lak - Đỗ Lan