SỬ DỤNG LOGO CÀ PHÊ BUÔN MA THUỘT BẰNG NHIỀU HÌNH THỨC

Cập nhật lúc: 14:39 05/06/2017

Theo Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột, các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh đã sử dụng Hệ thống nhận dạng sản phẩm có Chỉ dẫn địa lý Cà phê Buôn Ma Thuột (logo) trong thương mại và sổ sách, chứng từ cho 13 dòng sản phẩm cà phê rang xay.

Bên cạnh đó, logo cũng được các DN sử dụng qua nhiều hình thức khác, trong đó, Công ty TNHH MTV Cà phê 15 sử dụng logo trong sổ giao khoán, nhật ký nông hộ, sổ bán hàng; Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 sử dụng trên bao bì sản phẩm cà phê nhân, hợp đồng mua bán, nhật ký nông hộ, bảng hiệu các đại lý thu mua và Công ty TNHH Dakman Việt Nam in logo trên bao bì sản phẩm cà phê nhân. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh và lãnh đạo các sở, ngành tham quan cơ sở sản xuất cà phê của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển An Thái
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh và lãnh đạo các sở, ngành tham quan cơ sở sản xuất cà phê của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển An Thái
Toàn tỉnh hiện có 11 DN được cấp quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý Cà phê Buôn Ma Thuột, trong đó, 5 DN chuyên xuất khẩu cà phê nhân, 4 DN chuyên mua bán cà phê nhân xô nội địa và 2 đơn vị sản xuất cà phê nhân để sử dụng chế biến, rang xay. 
 
Minh Thông

baodaklak.vn