Nguồn gốc của cà phê thương mại bình đẳng – Fair trade coffee

Cập nhật lúc: 13:25 07/10/2020

Một định kiến “Thâm căn cố đế” đã được xác lập từ những thế kỷ đầu tiên hình thành cơ chế thương mại cà phê toàn cầu – đó là cây cà phê (và con người gắn liền với nó) vốn chưa từng đạt được sự công bằng hay bình đẳng;

 

 

 

 

 

Ngay từ năm 1859, tác giả Multatuli của Hà Lan đã đặt câu hỏi về sự bất công của hệ thống tư bản và thực dân đối với người dân nô thuộc trong cuốn tiểu thuyết Max Havelaar của mình. Câu chuyện hư cấu này đã rút ra mối tương quan trực tiếp giữa sự giàu có và sự thịnh vượng của châu Âu với sự nghèo đói và đau khổ của các khu vực khác trên thế giới – Và là tiền đề cho sự thành lập chứng nhận Fair trade ngày nay.

Nguồn :https://primecoffea.com/