Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ đến thăm An Thái.

Cập nhật lúc: 14:06 31/01/2018

Chào mừng ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ đến thăm An Thái. Ngài Đại sứ đã nói “ Tôi rất ấn tượng buổi tiệc cà phê mà An Thái đã tiếp đãi chúng tôi”.